Lidmaatschap

Hier kunt u zich online aanmelden. In de sporthal zijn tevens Aanmeldformulieren aanwezig. Vraag ernaar bij onze trainer of een bestuurslid.

Het lidmaatschap loopt per maand. De contributie wordt vooraf maandelijks per Europese Incasso geïnd.

Junioren € 7,50 per maand, inclusief bondscontributie
Senioren € 15,00 per maand, inclusief bondscontributie
Inschrijfgeld € 17,50 eenmalig voor nieuwe senioren (vanaf 18 jaar)
Competitie € 25,- eenmalig per seizoen voor senioren, afschrijving in oktober

Eventuele wijzigingen worden, na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, automatisch doorgevoerd.

Afmelden van het lidmaatschap is mogelijk door een e-mail te sturen naar het secretariaat. De opzegtermijn is 1 maand, ingaande de eerste van de volgende maand.

Reacties zijn gesloten.