Lidmaatschap

Hier kunt u zich online aanmelden. In de sporthal zijn tevens Aanmeldformulieren aanwezig. Vraag ernaar bij onze trainer of een bestuurslid.

Het lidmaatschap loopt per maand. De contributie wordt vooraf maandelijks per Europese Incasso geïnd.

Junioren € 7,50 per maand, inclusief bondscontributie
Senioren € 15,00 per maand, inclusief bondscontributie
Inschrijfgeld € 17,50 eenmalig voor nieuwe senioren (vanaf 18 jaar)
Competitie € 25,- eenmalig per seizoen voor senioren, afschrijving in oktober

Mocht u willen badmintonnen maar de kosten niet kunnen betalen? Wellicht kunt u dan gebruik maken van het Participatiefonds sport, cultuur en recreatie. Meer informatie staat op de site van de gemeente Hof van Twente.

Eventuele wijzigingen worden, na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, automatisch doorgevoerd.

Afmelden van het lidmaatschap is mogelijk door een e-mail te sturen naar het secretariaat. De opzegtermijn is 1 maand, ingaande de eerste van de volgende maand.

Onze gedragscode gewenst gedrag is hier te vinden: Gedragscode gewenst gedrag BC Union .

Reacties zijn gesloten.